Henrik Wergeland
Jordens elskede hjerter
Dikt i utvalg

I forbindelse med 200-årsjubileet i 2008 gir vi ut en praktutgave med noen av Henrik Wergelands beste dikt!

Av norske lyrikere har få en slik spennvidde i sin poesi som Henrik Wergeland (1808–1845), og få kan vise til en slik billedrikdom og musikalitet.

Wergeland er toleransens og menneskeverdets dikter. Hans poesi er grensesprengende og kosmisk, og den speiler alt fra “største Sol til Insectets Vinge".

Store europeiske diktere som Novalis, Hölderlin, Shelley, Byron og Blake er Wergelands åndelige brødre.

Antologiredaktør Geir Uthaug er en av landets fremste kjennere av Wergelands forfatterskap.