Avisartikler

Kronikker

Helhetstenkning hos Samuel Taylor Coleridge
Morgenbladet 1. februar 1973

"Fluenes Herre" En allegori over menneskesjelens mørke,
Morgenbadet 16. oktober 1975

Forakten for det grensesprengende
Morgenbladet 18. mai 1976

Diktning - all erkjennelses kilde,
Morgenbladet 19. mai 1976

Mot mekanisering av menneskelivet (Carlyle, Ruskin etc.)
Morgenbladet 11. feb 1976

Fra Shelleys forsvarstale for poesien (oversettelse og presentasjon)
Morgenbladet 24. nov 1976

"Verdens uerkjente lovgivere" Annet utdrag av Shelleys forsvarstale for poesien
Morgenbladet 25. nov 1976

Den falske liberalisme og erkjennelsens vei. John Henry Newman I og I
Morgenbladet 24. og 25. desember 1976

Fortelleren i Fieldings univers
Morgenbladet 29. mars 1976

En allegori over sjelens mørke (Goldings Lord of the Flies)
Bergens Tidende 6. juni 1977

Edmund Burke
Bergens Tidende 15. august 1977

Thackeray og Barry Lyndon, Morgenbladet:

Mannen som folkeligjorde konservatismen I og II: Benjamin Disraeli
Morgenbladet 23. og 24. november 1978.

Holbergs narrespill. Nils Klims reise gjennom speilet
Morgenbladet 6.desember 1978

Eliots åndsbevissthet
Frisprog, 8. sept 1979

Joseph Conrad og "The Secret Agent"
Morgenbladet 10. mars 1980

Den perfekte anarkist
Morgenbladet 11. mars 1980

"Write sorrow on the bosom of the earth" Om Shakespeares Richard II
Morgenbladet 10. april 1980

Jeg etterlyser opprørsånden.
(Sven Kærup Bjørneboes Georges Bernanos-presentasjon: Alt håp til rebellene
Frisprog 28. februar 1981

Når mørket blir synlig (William Golding) Bergens Tidende

Joseph Conrads provokasjon, ("Provokatøren") Aftenposten 1989

Når sjelen står på spill (om Sven Kærup Bjørneboes forfatterskap) Aftenposten

Korset og giljotinen, Aftenposten (Om Dickens' "To byer")

Krønike med tidløst budskap. (Rikard II)
Dagbladet lørdag 14. mars 1998

Hva er det med William Blake? Aftenposten 18/7 1999

Mesterlig tospann (Gilbert og Sullivan). Aftenposten 30/4 2000

Fra Fredrik Stabels myteverden, Dagbladet, 19. juni 2004