Curriculum Vitae: Geir Uthaug

Født 23.08.1950, Oslo. Sønn av billedkunstneren Jørleif Uthaug og Eve Chris Uthaug

Geir UthaugEngelskartium 1970. Cand mag. 1976 med fagkretsen engelsk, idéhistorie og litteraturkunnskap.

Sentralredaksjonen i Aftenposten 1973. Arbeidet for Kortbølgen, (Sjømannssendingen), 1977-79. Skribent i Morgenbladet og Frisprog. Radioprogrammer om engelsk litteratur og musikk. (Gilbert og Sullivan, Dickens, Fielding, Shelley, Byron mm). Debut i 1978 med "Drømmesyn", engelsk romantikk (Solum). Medlem av Norsk Oversetterforening 1983. Deretter ca. 40 skjønn- og faglitterære oversettelser i de fleste genre. Frilans for Programbladet 1980-87, dekket radio- og fjernsynsteatret.

Debut som dramatiker i 1980 med skuespillet "Ariel" (Solum).

Debut som lyriker i 1983 med samlingen "Former fra drømmen og speilet" (Odin) med sin far, Jøreleif Uthaugs illustrasjoner.

Litteraturkritiker i Morgenbladet 1984-89. Antologiredaktør for Bokklubben Lyrikkvenner 1990 med "Fyll mitt beger påny". Literaturkritiker i Aftenposten 1990 - 97. Satt en kort periode som formann i stipendkomiteen for litteraturkritikerlaget. Juryen for Oslo og Bærum riksmålsforenings barnebokpris, formann i juryen fra 1989-2000. Medarbeider i "Kritikertorget", P2, 1997.

Gjendikter av "Byron" 1995 (Childe Harolds pilgrimsferd, Bokvennen), gjendikter av Blake i 1997 ("Uskyldens og Erfaringens sanger"). Opptrådte med Blake sammen med Lars Klevstrand og Tema teater under Olavsfestdagene i Trondheim, 1998 og på Poesifestivalen i Søgne, 1999. Lysfester for Blake i maleren Ulf Nilsens atelier, Norabakken, 1995, 2000, 2001. Samarbeid med Finn Coren ("The Blake Project") med musikerne Øisten Vesaas, Tov Ramstad og skuespiller Juni Dahr. Deltager under Protestfestivalen i Kristiansand, 2000 og 2004. Utga i 2000 Blake-biografien "Den kosmiske smie" som høstet stor annerkjennelse i Norge og Danmark.

Antologiredaktør for Ring, ville klokker, dikt fra den viktorianske epoke 2000. Utga i 2003 sin gjendiktning av Keats' "Endymion" (illustrert av Gino Scarpa). Redigerte "Engelsk romantikk" for Lyrikkbokklubben.

Geir Uthaug presenterte sine gjendiktninger i radioserien "Toner over drømmens jord" - streiftog i engelsk romantikk, i P2 sommeren 2004 i samarbeid med Jan Fredrik Heyerdahl. I 2004 var han kåsør i P2-akademiet med et foredraget om William Blake.

Geir Uthaug har mottatt reise og studiestipendier, han har flere ganger hatt statens arbeidsstipend. Mottok i 1998 Oslo bys stipend som oversetter og ble i 2002 mottager av statens garantiinntekt for kunstnere. Han er medlem av NO, NFF, Societas Johnsoniana, Osloensis, og the Reform Club, London der han også har holdt foredrag om William Blake for the Thackeray Society høsten 2001. Geir Uthaug var også committee member i the Anglo Norse Society fra 1997-2003.

Uthaug fikk i 2005 Kunstnerforeningens Pareliusstipend for sitt litterære arbeid.