Den kosmiske smie - Uthaugs bok om William Blake (2/2)

William Blake – liv, diktning, verdenbilde

I forbindelse med arbeidet med William Blake holdt Geir Uthaug en rekke opptredener og foredrag om Blake og hans verden.


Geir Uthaug holder foredrag om Blake

Foredrag som tilbys er

Kontakt Geir Uthaug for informasjon om foredrag (geir.uthaug@gmail.com)