Årene i reklame (2/16)

I 1927 flyttet J. til Oslo. Han fikk ansettelse i reklamebyrået Krognæs som spesialiserte seg på messer og vindusutstillinger, gikk derfra til atelier Eidem der han en tid var en av atelierets fremste og mest benyttede tegnere. Hans fremste rival der var Knut Yran. I denne tiden tegnet J. særlig plakater og stands til messer.

Krigsårene

Under krigen brøt Uthaug ut av reklamemiljøet. Han begynte på Kunst og Håndverkskolen i 1941 og fortsatte på Per Krohgs ”illegale” akademi etter at akademiet ble stengt av tyskerne. Etter en krangel med noen tyske soldater på hotell Fønix i Trondheim og tilhørende arrest, reiste J. i 1944 til Bøverdalen og Lom. Han fikk ansettelse som gardsgutt hos Torgeir Garmo på Fossheim hotell. Her ”huserte” han sammen med andre tegnere og malere, noe Kjell Aukrust har skildret i en morsom anekdote. Trykk her for å lese anektoden.
(Les videre: Akademitid og bohemtid...)