Video av Jørleif Uthaugs utstillinger

I forbindelse med det kommende 100-årsjubileet i 2011 har vi lagt ut videoer av to av Jørleif Uthaugs spennende utstillinger.

Det gjelder den store retrospektive utstillingen på Galleri Steen i Oslo og hans utstilling på Galleri Kampen, Oslo, hvor Jørleif Uthaug selv er tilstede på utstillingsåpningen. Det er også en kort tale Uthaugs biograf, kunsthistorikeren og forleggeren Øistein Parmann.

Utstillingen på Galleri Steen, 1998

Denne retrospektive utstillingen ble åpnet i juni i Ole Steens galleri. Den viser bredden og kvaliteten i hans produksjon, fra pennettegninger, grafikk og akvareller, via figurative og nonfigurative malerier til skulpturer og relieffer i jern, messing og stål. Utstillingen ble godt besøkt og omtalt i pressen. Arbeidene spenner i tid fra landskapsmalerier malt under krigen, og helt til hans siste skulpturer.

 

Utstillingen på Galleri Kampen, 1988

Denne utstillingen var den siste i Jørleif Uthaug lange karriere. Han vendte tilbake til det figurative maleriet etter mange tiår som nonfigurativ billedkunstner. På utstillingsåpningen ser vi Uthaug i samtale med kolleger, venner og interesserte.

Øistein Parman holder tale på åpningen av Jørleif Uthaugs minneutstilling i Galleri Steen.