Oppvekst, studieår (1/16)

Jørleif Uthaug ble født på Brekstad, Ørlandet, 3. august 1911, og vokste opp i Trondheim. Hans far, D.M Uthaug, var meierist og handelsmann, moren, Anne f. Grande, kom fra Grandegården på Ørlandet. Slekten Uthaug er en sidegren av Lund-slekten på Ørland, som stammer fra gårdbruker Matz Selven.
Anne og Daniel fikk til sammen fire barn: Hjalmar, Asbjørn, Jørleif og Mimi. Hjalmar ble siden meieribestyrer og bosatte seg i Åsgårdsstrand, Asbjørn ble værende i Trondheim og arbeidet i helsevesenet, han giftet seg med Sara Mahler, Mimi ble boende i farens hus i Holtermannsveien på Tempe, og giftet seg med losser Arne Haugen.
Sammen med brødrene gikk Jørleif på Waisenhuset folkeskole ved Domkirken. Etter folkeskolen begynte brødrene på handelsskole, Jølrleif ville ikke det, og var en tid visergutt i farens forretning. J. viste tidlig interesse for tegning. Han tok også privattimer hos Roar Matheson Bye, gikk Trondhjem fagskole, og fikk undervisning også hos professor H.K Stabell ved Høyskolen.
(Les videre: Årene i reklame & krigsårene...)