Sagt om Jørleif Uthaug

"Når vi i dag ser tilbake på Jørleif Uthaugs nesten ufattelig omfattende livsverk, og samtidig blir klar over variasjonen og kvaliteten i de enkelte verk, fra den minste pennetegning til de største veggdekorasjoner og skulpturer, trer han frem som en av de aller betydeligste kunstnere etter den andre verdenskrig."

Øistein Parman, i publikasjonen Jøreif Uthaug, Galleri Steen, 1997


"Få norske kunstnere er så aktivt tilstede i folks hverdagsliv som Jøleif Uthaug: Gjennom flere tiår skapte han en lang rekke monumentale utsmykninger av bygninger og byrom over hele landet, og av skip som bar Norges flagg på de store hav. Rådhus og tinghus, museer, skoler, sykehus, banker og hoteller – Uthaug gav dem en kunstnerisk signatur som er til glede for utallige mennesker hver eneste dag."

Lars Roar Langslet, i publikasjonen Jørleif Uthaug, Galleri Steen, 1997

"Rytmen og det frie formspill var grunnprinsippene i Uthaugs kunst, og den var gjennomgående preget av et solid håndverk. Foreningen av formal avklaringsprosess og møysommelig fysisk bearbeiding går derfor hånd i hånd i hans beste arbeider, der de står som varige minner over det ganske land eller kryssene havene om bord på norske skip."

Harald Flor i Dagbladet 1990


"Jørleif Uthaug har gitt oss verker av verdi for kommende generasjoner, og med hans enestående omsorg og varme for sine nærmeste og en stor vennekrets har han skapt seg et minne som lever i mange hjerter."

Lars Brandstrup i Billedkunstneren


"Han var trofast mot sitt talent, og ikke en eneste gang gav han seg selv lov til et aldri så lite kompromiss på bekostning av kvalitet og det beste han maktet å yte."

Øistein Parman i Billedkunstneren