Hovedverk (4/7)

Ekspansjon

Plassering: Borggården foran Mandal rådhus, Mandal
Materiale: Syrefast stål
Kunstart: Frittstående nonfigurativ skulptur i basseng , Fri form
Motiv: Stålring med innskute elementer.
Mål: ca 3,5 meter høy.

Historikk
Skulpturen ble laget på bestilling for Selskapet for Mandal Bys vel som kunne feire sin 100 årsdag i 1977. Byselskapet ved arkitekt Halfdan Wendt henvendte seg til Uthaug som i 1975 la frem et utkast som ble godkjent. Laget etter modell av kunstneren selv med assister på hans atelier i vestre tårn i rådhuset, Oslo. Skulpturen var en gave fra Mandal Bys vel til Mandal kommune og ble overlevert Mandal by ved dens ordfører, Guttorm Ihme, 7. mai 1977.

Øistein Parman skriver om skulpturen
"Han har igjen formet de skulpturale ursymboler, kjent like fra oldtiden, nemlig den sluttende form, egget, mandorlaen, den passive kvinnelige form som i kjærlighet og brutalitet defloreres av de virile krefter. Disse formelementene, det passive og det aktive .. ligger i mange av Uthaugs skulpturer, men ikke så tydelig, og aldri så vakkert som i Mandal-skulpturen. Ekspansjon må regnes som et av Uthaugs hovedverk."

Øistein Parman; Jørleif Uthaug, Dreyer 1981