Hovedverk (5/7)

Kristi Himmelfart og Jerusalem

Plassering: Vassenden kapell og kyrkjesenter, Sogn og Fjordane
Materiale: Messing, emalje og glassmosaikk
Kunstart: Altertavle
Motiv: Den oppstandne Kristus med Jerusalemfrisen i bakgrunnen
Spesielle detaljer: Består av tre deler, en vertikal med Kristusmotivet, under den to horisontale med Jerusalem.

Historikk
Oppdrag for Holsen menighet etter forslag av prost Myklebost i 1997. Modell utført av kunstneren selv på malt treplate 1989, ferdiggjort i messing og glass av betrodde assistenter etter kunstnerens død. Altertavlen var en gave til menigheten fra fremstående medlemmer av menigheten, under ledelse av Leif og Orlaug Høgseth. Altertavlen ble et stridens eple i Holsen menighet, der hele bygda delte seg i to leire, for og imot den nye altertavlen. Den lokale avisen Firda engasjerte seg på motstandernes side. Etter flere stormfylte møter i menighetsrådet gikk prost Myklebost av delvis som følge av denne saken, og altertavlen ble likevel ikke hengt opp i kirken. I flere år ble den oppbevart på et hemmelig sted i bygda. Da folk i Vassenden gikk sammen om å bygge et nytt flott gudshus, Vassenden kyrkjesenter og kapell, hadde man ikke råd til altertavle. Dermed kunne giverne av altertavlen i Holsen tilby kirkesentret en ny altertavle som ble tatt imot med glede. Altertavlen ble innviet av biskop Trygve Hagesæther under vigslingen av kirkesentret i september 2002.