Avisartikler

Essays og polemikk

(I utvalg)

Homo Mensura (Polemikk)
Morgenbladet onsdag 29. Oktober

Inspirasjon mot intellekt, Morgenbladet 15. november 1975

Spøkelser på kultursiden, kulturdebatt, Morgenbladet

Viljesakt og skaperakt, debattinnlegg, Morgenbladet 21. juli 1976

Post scriptum, debattinnlegg, Morgenbladet juli 1976

Syndefallet – menneskets opprør mot den evige lykketilstand (essay)
Frisprog nr 5 12. mars 1977

Har vi bruk for kunsten? Om det utvidede kulturbegrep
Morgenbladet august 1979

Forakten for det grensesprengende I og II (essay) Også i tidsskriftet Ergo
Frisprog 20. september 1980, samt etterfølgende nummer

Den franske klassisisme: Levende kunst eller teoretisk program?
Frisprog 10. januar 1981

Maktmennesker I kulturens hage (ytring)
Morgenbladet 4. mai 1982

"Forstillelse, forstillelse, ser du: noen mishagsord til "Thalias barn"
Morgenbladet 23. april 1982, også i radio

Opp som en løve og ned som en skinnfell, polemikk
Morgenbladet 1982

Svar fra en clairvoyant kritiker, svar til Kaj Skagen
Morgenbladet 1982.