Avisartikler

Større litterære artikler og presentasjoner

Churchill - en leder å lære av
Morgenbladet 30. november 1974

Vesterlandenes svunne sjel (Edmund Burke)
Morgenbladet 5. april 1975

Kvinner selv stod opp at strede. Sufragett-bevegelsen
Morgenbladet 8. mars 1976

Banditter i Akersgaten. Londons underverden på 1700-tallet rulles opp.
Morgenbladet 14. mai 1977

Dickens verden
Programbladet, juni 1978

I helvetes forgård, Daniel Defoe og Moll Flanders
Morgenbladet, 3. august 1978

Når mørket blir synlig: William Golding
Morgenbladet 14. januar 1980

Balladen om sjømannen: Coleridge
Frisprog 9. februar 1980

Et panorama over sjelslivet: Coleridge og the Ancient mariner
Morgenbladet februar 1980

Fra landeveien til storbyen: Et utsyn over britisk åndshistorie.
Farmand april 1980 side 40 - 47

Historien om Savoy-operaene
Morgenbladet juni 1980

Gåten Kleopatra
Programbladets julenummer 1980 s. 27 - 30

Dickens’ jul helside med illustrasjoner av Jørleif Uthaug
Morgenbladet 23. desember 1980

Dostojevskij - et hundreårsminne
Programbladet 1981

Monumenter over industrialismens barndom
NAF tidsskrift Kari Hoel Malmstrøm: Fabrikk og bolig langs Akerselva

Blasko Ibánez og kampen for brødet
Programbladet 1981

En by som Alice (presentasjon av filmatisert Nevil Shute)
Programbladet 1981

D.H. Lawrence - natur mot sivilisasjon (sønner og elskere)
Programbladet

Wagners Lohengrin
Programbladet

Folkemordet på katarene en europeisk tragedie
Programbladet desember 1982

De store utopier Morgenbladet juli 1984 trippelartikkel

1. "Det gode samfunn og frykten for fremtiden" (Platon, Moore)

2. Samfunnet der sykdom er kriminelt (Samuel Butlers "Erewhon")

3. Darwinismen i omvendt perspektiv - H.G. Wells og tidsmaskinen

Kong Lear, Det mektige drama om en verden i forfall. Programbladet nr 44 1985 1-7 nov

Da følelsene gjorde opprør mot fornuften. (Romantikken) A-magasinet nr 26 - 30. juni 1990. s. 32 - 34.

Lord Byrons pilgrimsferd s. 34 - 41
Bokvennen nr. 2 1995

Charles Dickens og julen
Bokvennen nr. 4 - 1998

Et kontinent av vold og sollys s. 14 - 20 Joseph Conrads "Nostromo"
Bokvennen nr. 3 - 1999

Sir John Soanes fantasirede. S. 74 - 77 Sir John Soanes Museum
Magasinet "London og Storbritannia". Utgiver: British Tourist Authority. 1999.

William Blake in Norway in the Millennium.
Anglo-Norse Review winter 1999. s. 10 - 11. The Anglo Norse Society.

Keats og myten om Endymion.
Lyrikkmagasin 14, utgiver Lyrikkbokklubben. s. 24 - 31.

Hva er det med William Blake?
Aftenposten og Ordet, desember 2000.

William Blake og Felpham. s. 46 - 51.
Bokvennen nr. 1/ 2001

John Keats og Endymion
Bokvennen

Kunsten er Himmelporten, Klassekampen. 19. april 2004
Sendt i P2-akademiet

William Blake og Thels bok (artikkel og gjendiktning)
Bokvennen 3/2004